Kim jest kandydat na architekta wnętrz

Kim jest kandydat na architekta wnętrz

Nie każdy, kto o tym marzy zostać może architektem wnętrz.Potencjalny kandydat na ten rodzaj pracy spełniać musi szereg dość restrykcyjnych wymagań. Są to przede wszystkim zdolności manualne. Mimo rozwoju współczesnej techniki i używania komputerów do projektowania, student takiego kierunku musi posiadać umiejętności plastyczne. Powinien wykazywać się również rozwiniętą wyobraźnią, również tą przestrzenną. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest rozbudowana wrażliwość estetyczna. Bez tych warunków stworzona architektura wnętrz nie jest w pełni profesjonalna. Innymi elementami wyróżniającymi osobę architekta wnętrz jest wrażliwość dotyku, rozróżnianie barw, dobry wzrok i umiejętność przystosowania się. Absolwent szkoły dla projektantów wnętrz pracować będzie w różnych warunkach i z różnymi klientami. Nie może zatem myśleć i postępować szablonowo. Swoje umiejętności i wiedzę dostosowywać musi do potrzeb kolejnych klientów. Adept takiego kierunku musi również nieustannie się rozwijać, odwiedzać muzea, wystawy i galerie sztuki. Architekt wnętrz nie posiada normowanego czasu pracy, wykazać się musi jednak dużą odpowiedzialnością realizując i nadzorując pracę kolejnych podnajętych wykonawców.