Szkoła dla przyszłych architektów wnętrz

Szkoła dla przyszłych architektów wnętrz

Kierunek zajmujący się projektowaniem wnętrz publicznych i prywatnych cieszy się coraz większą popularnością nie tylko wśród osób po raz pierwszy wybierających swoje studia, ale także u starszych, chcących rozwinąć swoją wiedzę i zdobyć fachowe wykształcenie. Architektura wnętrz to kierunek występujący zarówno na uczelniach publicznych jak i tych prywatnych. Można podjąć studiowanie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów podzielony jest na dwa stopnie (studia licencjackie i magisterskie). Przedmioty wykładane na uczelni podzielić można na dwie grupy. Przedmiotów ogólnych i tych kierunkowych. Wśród przedmiotów ogólnych znajdują się takie kursy jak: historia sztuki, podstawy filozofii, media elektroniczne, estetyka, rozważania o malarstwie, prawo autorskie czy ergonomia z anatomią, a także podstawy fotografii. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się takie zajęcia jak:rysunek,, rzeźba, malarstwo, perspektywa i aksonometria, psychofizjologia widzenia, reżyseria barwy i przestrzeni, liternictwo, typografia czy materiałoznawstwo. Studenci wybrać mogą konkretne specjalizacje, a wśród nich znajdują się takie jak projektowanie wnętrz, projektowanie mebli czy projektowanie wystaw.