Nadzór budowy indywidualnej

Nadzór budowy indywidualnej

Wybudowanie własnego domu jest marzeniem wielu ludzi. Dom daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności oraz jasną przyszłość. Jednak by dojść do etapu wprowadzenia się należy przejść długą i krętą drogę prawno-administracyjną. Jednym z aspektów jest współpraca z nadzorem budowlanym. Dzięki pracy osoby nadzorującej budowę mamy pewność, że wszelkie czynności są wykonywane w sposób prawidłowy i zgodny z prawem. Osoba sprawując nadzór zobowiązana jest do dokładnego sprawdzenia planów budowy, ich zgodności z wymogami prawa budowlanego. W razie powstania jakichkolwiek niejasności osoba ta może wprowadzić zmiany w budowie. Warto także mieć na uwadze dobro przyrody. Budowa nie powinna wkraczać na tereny objęte ochroną, wyniszczać gatunki roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Osoba nadzorująca pełni funkcję kierownika budowy, który musi mieć oko na wszelkie zdarzenia oraz wykonywane czynności budowlane. Kierownik budowy może także okazać się pomocny przy wyborze technologii, jaka będzie wykorzystana przy budowie domu oraz materiałów budowlanych. Jego wiedza z pewnością zaprocentuje przy dokonywaniu kłopotliwych decyzji. Nadzór inwestycji leży również w jego kompetencji. W tym celu dokonuje się analiz inwestycyjnych oraz dobiera rodzaj materiałów budowlanych względem przeznaczenia budynku.