Komu potrzebne są certyfikaty energetyczne

Komu potrzebne są certyfikaty energetyczne

Budowa domu czy planowanie inwestycji budowlanej na szerszą skalę wiąże się z załatwieniami wielu pozwoleń. Wszelkie wnioski składane do urzędów, plany zagospodarowania przestrzennego, mapy, zezwolenia tworzą ważną dokumentację, która pozwala na realizację budowy, nie łamiąc przy tym prawa budowlanego. Dopełnieniem tejże dokumentacji jest certyfikat energetyczny. Certyfikat ten jest świadectwem charakterystyki energetycznej. Ważność tego dokumentu obejmuje okres 10 lat. Wystawia się go dla inwestorów indywidualnych oraz wielkich korporacji deweloperskich. Każdy budynek powinien mieć sporządzony certyfikat energetyczny – w przyszłości ułatwia on przegląd techniczny elementów energetycznych. Dotyczy to zarówno budynków nowych, świeżo oddanych do użytku, jak również budynków poddanych renowacji. Certyfikat energetyczny zawiera niezbędne informacje dotyczące: wentylacji, systemu ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody do użytku oraz ilości energii potrzebnej do ogrzania oraz oświetlenia pomieszczeń użytkowych. Istnieją jednak wyjątki od reguły posiadania takiego certyfikatu. Wyjątki te stanowią głównie: budynki zabytkowe, kościoły i miejsca oddawania kultów religijnych, budynki rolne, wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50m2 oraz pomieszczenia, których okres użytkowania nie jest dłuższy niż 2 lata lub nie przekracza okresu użytkowania 4 miesięcy w roku.