Czym jest nadzór budowlany

Czym jest nadzór budowlany

Aby budowa szła sprawnie i bezpiecznie pieczę nad nią sprawują różnego rodzaju organy. Ich celem jest kontrola oraz sprawdzanie postępów i efektów pracy. Nadzór budowlany organizowany jest na kilku szczeblach. Najważniejszym i najwyższym szczeblem jest Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Następny w hierarchii jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz organy nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego. Organy te sprawują przede wszystkim kontrolę nad prawidłowym planowaniem i wykonywaniem czynności budowlanych. Sprawdzają uprawnienia osób pracujących na budowie, jakość oraz stan techniczny maszyn, strategie planów budowy, ich zgodność z przepisami i wymogami prawnymi, prawidłowość przepływu informacji oraz dokumentacji, zezwolenia na budowę. Działalność osób sprawujących nadzór budowlany wiąże się także z wyjaśnianiem katastrof budowlanych oraz wszelkich wypadków przy pracy. Ich praca związana jest również ze sprawdzeniem sposobu zagospodarowania przestrzennego i skontrastowaniu go z prawem budowlanym. Podstawą zgodności są zapisy dokonane w dokumentach prawa budowlanego – jest głównym źródłem wiedzy. Osoby sprawujące nadzór budowlany kontrolują także wpływ przedsięwzięcia budowlanego na ekosystem. Dbają zatem o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.