Bezpieczny i stabilny grunt

Bezpieczny i stabilny grunt

Nowo wybudowany dom mieszkalny, do którego zamierza się wprowadzić rodzina lub pojedyncza osoba, musi być przede wszystkim ulokowany na pewnym, wyrównanym gruncie. Nad jakością podłoża i działki budowlanej czuwają specjaliści zajmujący się problematyką gleb i terenów, między innymi geologowie, geodeci, a także archeologowie. Może się bowiem w życiu zdarzyć taka sytuacja, że na zakupionym pod budowę domu gruncie, znalezione zostaną różnego rodzaju skarby, a także przedmioty mające wartość historyczną. Wówczas należy ten fakt zgłosić odpowiednim organom, gdyż w przeciwnym wypadku grozi za to stosowana kara. Na czas wykonania prac przez archeologów, budowa musi być wstrzymana. Nie należy też budować swojego domu na gruncie podmokłym ani zbyt piaszczystym, jak głosi stare przysłowie, nie należy budować zamków na piasku, gdyż są one nietrwałe i grożą zawaleniem. Jeśli grunt jest zbyt mocno nawodniony, można podjąć decyzję o jego osuszeniu, jednakże ta operacja jest kosztowna i czyniona jest przy wykonywaniu bardzo istotnych inwestycji państwowych, na przykład w przypadku budowy autostrad, lotnisk czy też wielkich stadionów, mających pomieścić znaczą liczbę osób. Jednakże budowanie domów na terenach niebezpiecznych, wykonywane jest na własne ryzyko, w przypadku tragedii ubezpieczyciel nie wypłaca na ogół z tego tytułu pieniędzy.